profesionálny dodávateľ
zariadenia stavebných strojov

Prehliadka továrne

Tím

Výstava

Prípad projektu

Pásový žeriav Sinovo v Bangladéši

Vrtná súprava Sinovo v Saudskej Arábii

Rotačná vrtná súprava Sinovo v Singapure

The Sinovo hydrostatic machine is in Bangladesh

Hydrostatický stroj Sinovo je v Bangladéši

The Sinovo rotary rig is in Saudi Arabia (1)

Rotačná súprava Sinovo je v Saudskej Arábii (1)

The Sinovo rotary rig is in Saudi Arabia (2)

Rotačná súprava Sinovo je v Saudskej Arábii (2)

The Sinovo well rig is in Dr Congo (1)

Vrtná súprava Sinovo je v Kongu

TR180F rotary drilling rig in Bangladesh

Rotačná vrtná súprava TR180F v Bangladéši

TR200D - Lebanon

TR200D - Libanon

TR250D - Lebanon

TR250D - Libanon