profesionálny dodávateľ
zariadenia stavebných strojov

Oscilátor hydraulického plášťa

  • SWC Serious Casing Oscillator

    Oscilátor vážneho puzdra SWC

    Väčší tlak pri vkladaní je možné dosiahnuť oscilátorom Casing namiesto adaptéra pohonu Casing, puzdro je možné vložiť aj do tvrdej vrstvy. Casing oscilátor má také výhody, ako je silná adaptabilita na geológiu, vysoká kvalita dokončenej hromady, nízky hluk.